K.P. SHK

Ritual Adat

Manyanggar HKm

Ritual adat yang berkenaan permohonan ijin kepada dewa-dewa atau leluhur masyarakat adat sebelum membuka lahan