K.P. SHK

May 2008

REDD Bukan Untuk Rakyat

Sistem hutan kerakyatan atau SHK adalah konsep kehutanan yang bertumpu kepada demokrasi kerakyatan. SHK lahir